Grobiņas sākumskola

Darbs skolēnu pašpārvaldē

Skolēnu pašpārvalde 2017./2018.mācību gadā tiekas ceturtdienās plkst.11.00, 2-1 kabinetā, lai plānotu savu darbu un to realizētu. Aktīvākie skolēni, kuri ir izteikuši savu vēlmi darboties papildus mācību darbam, nav daudz, tomēr viņi ir tie, uz kuriem var paļauties un ir patiesi ieinteresēti.

Pašpārvaldes sastāvs: Alise Reishofa, Simona Bušma, Verners Valters Skrastiņš, Roberts Lūsis, Valters Vītols, Egija Madara Cīrule, Emīlija Cipkina, Čeritija Daile Teklenberga, Kate Gūtmane.

Paveiktais:

1.      Pārbaudīti mācību grāmatu apvākojumi. Secinājumi – apmēram 85% skolēnu mācību grāmatas ir apmākotas. Atkārtoti šo darbu veiksim otrajā pusgadā.

2.      Noorganizējām „Disko ķirbi”.  Puišu atbildībā bija mūzikas atskaņošana, bet meitenes parūpējās par dažādām aktivitātēm.

3.      Savā skolā uzņēmām Liepājas Centra sākumskolas skolēnu pašpārvaldes komandu un skolotāju.

Decembra uzdevums:

 • Jāsagato kaste un vieta Ziemassvētku pastam. Pēc tam apsveikumi atbildīgi jānogādā adresātiem.

 

29.novembrī Liepājas Centra sākumskolas pašpārvaldes skolēnu viesošanās mūs skolā, kad dalījāmies pieredzē un uzklausījām viņus, lai bagātinātu sevi ar dažādu pieredzi un jaunām idejām.

 

 

 

 
Pašpārvaldes pirmā tikšanās šogad

Skolēnu pašpārvalde 19.janvārī tikās šajā mācību pusgadā pirmajā sanāksmē.

Tajā mēs vienojāmies par turpmāk darāmajiem darbiem.

Mūsu darba plāns:

10.februāris – diskotēka;

13. – 17.februāris – Valentīndienas pasts;

10.marts – Šovs „Izklausies redzēts – popiela”;

4. – 7.aprīlis – Dažādā nedēļa

Prieks strādāt ar aktīviem, darboties gribošiem un varošiem skolēniem. Paldies skolotājai Ingai Mikuļskai par veiksmīgi iesākto darbu ar skolēniem.

Skolotāja Linda Astrauska

 
Pašpārvaldes sanāksme Grobiņas sākumskolā

20.oktobrī notika pirmā skolēnu pašpārvaldes sanāksme šajā mācību gadā. Atsaucība bija liela. Uz sanāksmi ieradās 22 skolēni, bet vēlmi darboties izteica vēl arī citi skolēni.

Sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:

 • jauno dalībnieku iepazīstināšana ar pašpārvaldes uzdevumiem,
 • vadītāja, vietnieku, protokolistu vēlēšanas,
 • veicamie uzdevumi 1.semestrī.

Pieņemtie lēmumi:

o   2016./2017.mācību gadā pašpārvaldi vadīs Evelīna Jansone (6.a klase), vietnieki – Sanija Feodosova (6.b klase), Emīlija Mikuļska, Rebeka Brikšķe (4.b klase), sanāksmes protokolēs Marija Anna Liniņa un Elīna Losmane (4.b klase).

o   Līdz nākamai sanāksmei dalībnieki izvēlas un piesakās pie vadītājas, kuros pasākumos un darbos piedalīsies.

o   Nākamā sanāksme - novembrī.

 
Pirmā pašpārvaldes sanāksme

9.novembrī Grobiņas sākumskolā notika pirmā skolēnu pašpārvaldes sanāksme. Sanāksmē piedalījās 32 4.līdz 6.klašu skolēni, no kuriem tika ievēlēts pašpārvaldes vadītājs, vietniek

 

s un protokolists. Par pašpārvaldes vadītāju tika ievēlēta REBEKA RIMMA, par vietnieku – ANETE OERTE, par protokolistu – EVELĪNA JANSONE.

Skolēniem būs iespēja darboties 3 nodaļās – informācijas nodaļā, kultūras un izglītības nodaļā, sporta un vides nodaļā.

Pašpārvaldes skolēniem pirmais darbiņš – sagaidot mūsu valsts svētkus, mudināt skolēnus piespraust pie apģērba sarkanbaltsarkanās lentītes.

Inga Mikuļska

 

 
Pirmā pašpārvaldes sanāksme!

 
Skolēnu pašpārvaldes iepriekšējo gadu prezidenti
 • 2006./2007. Edgars Grietēns (10.kl.)
 • 2007./2008. Silva Bruže (11.kl.)
 • 2008./2009. Silva Bruže (12.kl.)
 • 2009./2010. Baiba Leimante (8.b kl.)
 • 2010./2011. Baiba Leimante (9.b kl.)
 • 2011./2012. Jolanta Cibe (8.b kl.)
 • 2012./2013. Madara Brūvere (9.a kl.)
 •  2013./2014. Rēzija Vārna (6.c kl.)
 
Vairāk rakstu...
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 Nākamā > Beigas >>