Grobiņas sākumskola

Pedagogi

 

 

Skolā metodisko darbu koordinē šādas metodiskās komisijas (MK):

 

Metodiskās padomes vadītāja Ineta Lapiņa

Sākumskolas MK vadītāja Grēta Zudava

Mūzikas MK vadītāja Anita Elere

Klašu audzinātāju MK vadītāja Linda Astrauska

Sadarbība ar Grobiņas ģimnāzijas Eksakto zinātņu MK (vadītāja Dace Tomsone), Humanitāro zinātņu MK (vadītāja Inta Štranka) un Svešvalodu MK (vadītāja Ilze Poprocka).

Interešu izglītību skolā realizē:

Iveta Dambe

Aida Kupiča

Anita Elere

Nora Pričina

Ainars Pūpols

Liene Ansone

Vineta Lagzdiņa

Dace Tomsone

Ivars Pelēķis