Grobiņas sākumskola

Vecākiem
Mācību līdzekļi 2019./2020.mācību gadam

1.klasei

2.klasei

3.klasei

4.klasei

5.klasei

6.klasei

Pēdējās izmaiņas ( Piektdiena, 14 jūnijs 2019 10:13 )
 
Vecāku sapulce martā!

Vienīgais, ko mēs pa īstam varam iedot otram, ir mūsu dzīves pieredze. (J.Rubenis)

Cienījamie vecāki!

Š.g.6.martā Grobiņas sākumskolas un ģimnāzijas pedagogi aicina:

16.00 – 17.55 individuālās sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem viņu klašu telpās.

18.00 – 18.20 (aktu zālē) skolu direktore Laila Urbāne.

18.20 – 20.00 (aktu zālē) vieslektors Edgars Mažis - četru dēlu tēvs, mācītājs, lektors - par:

- Laiku sev.

- Laiku laulībai, attiecībām.

- Laiku bērnam.

20.05 klašu vecāku sapulce pēc audzinātājas uzaicinājuma.

 

Mēs Jūs gaidīsim skolā! Uz tikšanos!

 
Izglītības padomes sapulces protokols

2018. gada 1.februārī notika Grobiņas sākumskolas Izglītības padomes sapulce, kurā tika pārrunāti šādi jautājumi:

1. Grobiņas sākumskolas 2018.gada budžets – informē skolas direktore L.Urbāne:

            1.1. Kopējais budžeta apjoms 2018.gadam, tā pieaugums, salīdzinot ar 2017.gadu;

            1.2. Galvenie izdevumu posteņi – darbinieku algas, nodokļi, telpu īre, dažādi pakalpojumi, remontdarbi, biroja preces, mācību līdzekļi, mēbeles u.c. izdevumi.

2.  Energoefektivitātes projekta realizēšana Grobiņas sākumskolā – informē skolas direktore Laila Urbāne:

2.1. Projekta realizācijas gaita, plānotie termiņi;

2.2. Skolēnu drošība un netraucēts mācību process – prioritāte projekta realizācijas laikā;

2.3. Atsevišķu mācību stundu pārplānošanas nepieciešamība uz projekta realizācijas laiku;

2.4. Plānotie āra teritorijas labiekārtošanas darbi projekta noslēguma posmā.

3.   Grobiņas novada uzņēmēju Progresa balva – informē skolas direktore Laila Urbāne:

3.1. Pieteikšanās termiņš un kārtība;

            3.2. Izvirzītie nosacījumi balvas saņemšanai;

            3.3. Laureātu apbalvošanas kārtība.

4. Grobiņas novada Domes atbalsts – informē skolas direktore Laila Urbāne:

            4.1. Brīvpusdienas 5., 6. klašu skolēniem no daudzbērnu ģimenēm;

            4.2. Ceļa naudas atmaksas kārtība;

            4.3. Atbalsts mācību ekskursijām un izglītojošām teātra izrādēm Grobiņas sākumskolas audzēkņiem;

            4.4. Atbalsts dažādu projektu īstenošanai Grobiņas sākumskolā.

5. Realizējamie projekti Grobiņas sākumskolā izglītības jomā – informē direktores vietniece Ineta Lapiņa:

5.1. IKVD un ESF projekts  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, tā realizācija, sasniedzamie mērķi un pieejamie atbalsta veidi Grobiņas sākumskolas izglītojamajiem un viņu ģimenēm;

5.2.VISC un ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”:

            5.2.1. Projekta īstenošanas termiņi;

            5.2.2. Jaunā mācību satura pakāpeniskā ieviešana;

            5.2.3. Vecāku jautājumi par skolotāju sagatavotību jaunā mācību satura realizēšanai;

            5.2.4. Informācija par skolotāju apmācības kārtību jaunā mācību satura sekmīgai ieviešanai.

5.3.VISC un ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”:

                        5.3.1. Projekta īstenošanas termiņš;

                        5.3.2. Pedagoga palīga piesaistīšana konkrētās mācību stundās.

            5.4. IAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”:

                        5.4.1.Projekta īstenošanas termiņš;

            5.4.2. Karjeras konsultantu darbs Grobiņas sākumskolā. Konsultantu pieejamība skolēniem.

5.5. Citi projekti un to realizācijas gaita Grobiņas sākumskolā:

            5.5.1. Grobiņas novada Domes un ESF projekts “Grobiņas novada vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse”;

            5.5.2.Grobiņas novada Domes un  Latvijas vides aizsardzības fonda projekts“Vides izglītības veicināšana Grobiņas novadā” ;

            5.5.3. Eiropas Komisijas Erasmus+  KA2 projekts Grobiņas sākumskolai “Lasi prieka pēc, prieks lasīt”.

6. Grobiņas sākumskola ceļā uz simtgadi. Pasākumi dziedātājiem un dejotājiem. Informē  direktores vietniece Linda Astrauska:

            6.1. Valsts simtgades dāvana bērniem un jauniešiem “Latvijas skolas soma”. Pasākuma mērķis – nodrošinās iespēju klātienē pieredzēt Latviju. Projekta norises laiks un plānotais budžets;

            6.2. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku plānotais norises laiks;

            6.3. Tautu deju kolektīvi skolā:

                        6.3.1. Gatavošanās process koncertiem;

                        6.3.2. Deju kolektīvu koncerti 23.februārī;

                        6.3.3. Bērnu tautu deju festivāls “Latvju bērni danci veda” Jelgavā;

                        6.3.4. Uzstāšanās skolas rīkotajos pasākumos;

            6.3.5. XVI Deju svētku republikas skate 3./4.klašu tautu deju kolektīvam. 

6.3.6. 3./4. klašu tautu deju kolektīva gatavošanās process XVI Deju svētkiem.

6.4. Dziedošie kolektīvi skolā:

            6.4.1. Zēnu koris – pasākumi un konkursi;

            6.4.2. Vokālais ansamblis “Sonorus” – pasākumi, konkursi;

            6.4.3. 5.-9. un 2.-6. klašu kori - pasākumu plāns.

6.5. Latvijas simtgadei veltīti pasākumi Grobiņas sākumskolā:

            6.5.1. Ģimenes dienas koncerti;

            6.5.2. Baltā galdauta svētki;

            6.5.3. Pasākums “Izdziedi Latviju”.

7. Mācībās un ārpusstundu darbā veiksmīgāko skolēnu, viņu vecāku un skolotāju godināšanas pasākums mācību gada noslēgumā – informē Izglītības padomes priekšsēdētāja Ilze Jansone:

            7.1. Kritēriji mācībās veiksmīgāko skolēnu noteikšanai;

            7.2. Kritēriji ārpusstundu darbā veiksmīgāko skolēnu noteikšanai;

            7.3. Idejas godināšanas pasākuma norisei.

Izskatot iepriekš minētos jautājumus, Grobiņas sākumskolas Izglītības padome pieņēma šādus lēmumus:

1. Atstāt nemainīgu kārtību, kādā nosakāmi mācībās un ārpusstundu darbā veiksmīgākie skolēni Grobiņas sākumskolā;

2. Mācību gada noslēgumā apbalvot ar diplomu un piemiņas balvu mācībās un ārpusstundu darbā veiksmīgākos skolēnus.

           

Izglītības padomes priekšsēdētāja I.Jansone